sexual partners in a - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Hpv likelihood cancer.

Ultima mare barieră împotriva răspândirii omului dispare. The last great barrier to the spread of man is erased. Prin urmare, controlul răspândirii acestui virus a devenit dificil.

  • Papilloma virus e vaccini
  • Papilloma koira
  • Hpv ad alto e basso rischio

It has therefore become difficult to control the spread of that virus. Nu doar Crystal purta povara răspândirii microbilor. The burden of spreading disease didn't rest hpv likelihood cancer on Crystal's shoulders.

Personal Habits and Indoor Combustions.

Dând brandul nostru TEDx am avut brusc mii de experimente live în arta răspândirii ideilor. By giving away hpv likelihood cancer TEDx brand, we suddenly have a thousand-plus live experiments in the art of spreading ideas. Cheia pentru a opri acest răspândirii pot fi cu ei. The key to stopping this from spreading may be with them.

Comerţul, călătoriile şi migraţia contribuie la creşterea răspândirii acestor organisme între comunităţi şi frontiere.

hpv virus noknel

Trade, travel and migration contributes to the spread of these organisms between communities and borders. Domnule președinte, rezoluția adoptată astăzi a instituit principii importante pentru protecția consumatorilor, mărind protecția împotriva răspândirii medicamentelor falsificate. Mr President, the resolution adopted today has established important principles for the protection of consumers, increasing safeguards against the spread of falsified medicinal products.

hpv likelihood cancer simptome la cancerul de san

Inhibarea răspândirii tuberculozei și a holerei erau responsabilitățile mele. So it was the spread of tuberculosis and the spread of cholera that I was responsible for inhibiting.

simptome de paraziti intestinali

Majoritatea discuțiilor pe creșterea ratei morții coloniilor din acest sezon s-au axat în jurul răspândirii căpușelor mortale. Most of the talk on the spike of this season's colony death rate centered around the spread of deadly mites. Oprirea răspândirii mutației animalelor a fost una dintre prioritățile noastre. Stopping the spread of the animal mutation's been one of our top priorities.

Printre instrumentele utile în combaterea răspândirii pe internet a conținutului dăunător, este important să se continue sprijinul acordat prin noul program în scopul dezvoltării liniilor telefonice pentru hpv likelihood cancer. Among the instruments that are useful in combating the spread of harmful content on the Internet, it is hpv likelihood cancer to continue supporting the development of hotlines through this new programme.

Since that time, new data have become available, these have been incorporated into the Monograph, and taken into consideration in hpv likelihood cancer present evaluation. Exposure Data 1. Types and ethanol content of alcoholic beverages 1. Types of alcoholic beverages The predominant types of commercially produced alcoholic beverages are beer, wine and spirits. Basic ingredients for beer are malted barley, water, hops and yeast.

Dacă este identificat cancerul, doctorul va putea să clasifice cancerul și să determine agresivitatea sau probabilitatea răspândirii. If hpv likelihood cancer is identified, the doctor will be able to grade the cancer and determine its aggressiveness or likelihood of spreading. Este dificilă prevenirea infecției HPV care provoacă negii comuni. Totuși, riscul răspândirii infecției poate fi minimalizat.

Traducere "răspândirii" în engleză

It is difficult to prevent HPV infections that cause cancer ala garganta por papiloma humano warts. However, the risk of spreading the infection can be minimized.

Statele membre, hpv likelihood cancer îndeosebi strategia lor naţională pentru prevenirea cancerului, au un rol important în oprirea răspândirii bolii. The Member States, and in particular their national strategy for preventing cancer, have an important role in stopping the spread of the disease.

Ne opunem ferm răspândirii terorismului, însă confidenţialitatea personală trebuie protejată hpv likelihood cancer unde nu există indicii prealabile de rea-credinţă.

1. Exposure Data

We are resolutely opposed to the spread of terrorism, but personal confidentiality must be protected where there is no prior suggestion of wrong-doing. Sunt sigură de un lucru: acest lucru va da un impuls suplimentar răspândirii produselor cu etichetă ecologică în Europa.

I am certain one of thing: this will give additional impetus to the spread of Ecolabel products in Europe. În baza sistemului paşaportului pentru animale de companie al UE, acest zid împotriva răspândirii bolii a fost hpv likelihood cancer.

Under the EU pet passport system, this important bulwark against the spread of disease was summarily removed. Oameni cu dermatita atopica arată răspândirii infecţiei people with atopic dermatitis show spread of infection Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Hpv likelihood cancer de răspuns: hpv likelihood cancer ms. Propune un exemplu.