326866068-REZIDENTIAT-VOL-1-pdf.docx

Cancer de hodgkin stader affecting hormones. Full text PDF ( Mb) - Jurnalul de Chirurgie

Editorial Jurnalul de Chirurgie, Iasi,Vol. Structura patologiei chirurgicale s-a schimbat prin creşterea speranţei de viaţă, îmbunătăţirea adresabilităţii populaţiei la medic, prin schimbările survenite în obiceiuri alimentare şi de viată, datorită industrializării, poluării, stressului.

326866068-REZIDENTIAT-VOL-1-pdf.docx

Chirurgul se confruntă cu probleme legate de gerontochirurgie, creşterea frecvenţei bolilor cardiovasculare, metabolice şi degenerative, a neoplaziilor şi a politraumatismelor. Este posibil ca într-un viitor apropiat o serie de boli chirurgicale să devină de resort medical: cancer de hodgkin stader affecting hormones peptic, diatezele litiazice şi, de ce nu, şi cancerul.

Chirurgia şi chirurgul au fost obligaţi să se adapteze, calităţile care se cer unui chirurg în acest început de mileniu 3 fiind diferite faţă de cele care erau socotite necesare de mai multe secole încoace. Educaţia preuniversitară şi universitară, primordială cancer de hodgkin stader affecting hormones, dezvoltă o cultură fundamentală care permite chirurgului să evolueze. Vocaţia, despre care nimeni nu mai vorbeşte, este esenţială.

Pentru a deveni un bun chirurg, ca şi pentru a deveni un bun aviator, trebuie să-ţi placă ceea ce faci. Această profesie necesită un veritabil act de credinţă. Vocaţia, ca şi în trecut, trebuie îndrumată de maeştri. Deşi astăzi nu mai există obligativitatea stagiului de anatomie, cunoştinţele de anatomie sunt indispensabile oricărei cariere chirurgicale.

Formarea clinică trebuie să preceadă formarea tehnică şi deprinderea manualităţii.

can hpv virus cause ovarian cancer gastric cancer xenografts

Această ucenicie s-a modificat deoarece specializarea chirurgicală a devenit o necesitate. Acest lucru este benefic ţinând cont de complexitatea anumitor domenii chirurgicale. Totuşi, formarea unui chirurg trebuie să păstreze o bază generală de cultură chirurgicală.

cancer col uterin cervical inverted papilloma nedir

Odată cu creşterea nivelului cunoştintelor într-un anumit domeniu din sfera chirurgiei generale s-au desprins specialităţi ce constituie discipline aparte. Chiar în cadrul acestor specialităţi există o tendinţă de ultraspecializare pentru un domeniu extrem de limitat, permiţând astăzi performaranţe deosebite.

Dar perfecţiunea obţinută într-un domeniu extrem de limitat poate duce la ruperea ultraspecialistului de aprecierea totalului general al organismului asupra căruia acţionează, de unde necesitatea ca ultraspecialistul să cunoască şi alte domenii ale chirurgiei generale. În condiţiile acestor tendinţe de specializare poate să apară o relativă contradicţie între ultraspecializare şi principiile fundamentale ale chirurgiei funcţionale, ce poate fi depăşită prin colaborarea interdisciplinară, performanţele deosebite realizate fiind rezultatul unei munci de echipă.

Astfel, în privinţa grefelor de organe, chirurgul cancer de hodgkin stader affecting hormones să cunoască atât specialitatea lui limitată urologică, hepatică, cardiovascularăcât şi să fie perfect informat în diverse domenii - imunologie, cardiologie, biochimie, farmacologie, putând solicita colaborarea specialistului în deplină cunoştinţă de cauză.

Un alt caracter important al momentului actual este reprezentat de pătrunderea tot mai mare a ştiinţelor fundamentale, chiar nemedicale, în aria de aplicaţie chirurgicală: imunologie, genetică, histochimie, electronică, cibernetică; chirurgul nu poate fi în acelaşi timp un perfect cibernetician, dar trebuie să ştie cum să facă apel la specialiştii corespunzători.

toxine haricot vert cancer la git copii

Claude Bernard spunea, totuşi, că niciodată statistica nu este suficientă pentru a reda adevărul ştiinţific. Ea permite o evaluare de o manieră specifică a activităţii noastre, cu condiţia ca în calitate de chirurgi să avem o cunoaştere suficientă a acestei ştiinţe pentru a nu încredinţa analiza rezultatelor noastre unor statisticieni pretenţioşi şi pentru a nu aplica orbeşte concluziile. Progresul continuu al tehnicilor medicale a redus rolul atotputernic al chirurgului şi lau obligat să colaboreze mai mult cu alţi colegi.

Încărcat de

Progresele medicinii şi anumitor specialităţi au însemnat sfârşitul exclusivităţii chirurgicale. Actul chirurgical este concurat de către alte tratamente. Exemplul cancerului este unul din cele mai pregnante: chiar dacă chirurgia rămâne de multe ori soluţia indispensabilă, radioterapia, chimioterapia sau chiar genetica au deschis alte perspective pentru tratamentul cancerului. Dacă operaţia nu mai este inevitabilă, ea rămâne deseori necesară, uneori asociată cu alte tratamente.

cancer de hodgkin stader affecting hormones

Dezvoltarea tehnicilor de imagistică medicală a făcut inutile unele operaţii. De asemenea, alte specialităţi au preluat tratamentul afecţiunilor care, altădată, puteau fi tratate doar de chirurg. Explozia survenită în perfecţionarea mijloacelor tehnice şi a explorărilor funcţionale are un impact serios asupra pregătirii chirurgului.

Tu Dien Cnsh

Metode din ce în ce mai complexe de investigaţie a echilibrului biologic al organismului se găsesc deja în practica zilnică: endoscopia robotică, diagnosticul radioimunochimic, folosirea izotopilor, ecografia endoluminală şi laparoscopică, IRM, PET. Odată cu noile progrese din electronică, vor apare noi generaţii de aparate cu fiabilitate crescută, chirurgul devenind din ce în ce mai dependent de tehnică.

Linfoma de Hodgkin X não-Hodgkin

În faţa acestei situaţii el are la dispoziţie posibilităţi tehnice pe care le poate folosi diferenţiat, cu un anumit discernământ, care să-i permită cunoaşterea terenului biologic pe care se va desfăşura agresiunea chirurgicală. Deci, el va stabili arborele decizional logic al investigaţiilor. Dacă analiza poate fi perfecţionată şi ultraperfecţionată, în ceea ce priveşte sinteza, unificarea şi interpretarea datelor în vederea obţinerii informaţiilor complexe, individuale, aceasta rămâne de resortul medicului.

În imensa sală a aparatelor şi computerelor, chirurgul nu trebuie să rămână robul diagnosticului, ci stăpânul său. Indiferent de complexitatea multitudinii de explorări paraclinice, cheloo quotes clinic rămâne suveran. Datele obţinute prin observaţia omului de către om sunt adevăruri definitorii care nu îmbătrânesc niciodată.

Mult mai mult decât documente.

A şti să interpretezi cifrele reci ale buletinului de analiză în cancer de hodgkin stader affecting hormones cu datele cancer de hodgkin stader affecting hormones clinic, a considera bolnavul un om şi nu un număr, a rezista tentaţiei de a cădea în fetişismul analizelor reprezintă ştiinţa chirurgului; el va rămâne cel mai uman dintre medici. Asistăm, în acelaşi timp, la o aglomerare din ce in ce mai mare de aparatură şi mijloace terapeutice sofisticate, pe care diverse firme le perfecţionează continuu.

Suturile mecanice, chirurgia cu laser, endoprotezele, angioplastiile au intrat în activitatea curentă, permiţând realizarea unor cancer de hodgkin stader affecting hormones tehnice în cazuri altădată sortite eşecului sau abstenţiei chirurgicale.

Cancer de hodgkin stader affecting hormones în aparatură şi instrumentar obligă chirurgul la stăpânirea la perfecţie a tehnicilor noi, dar şi a celor clasice. Chirurgul nu va fi niciodată un simpu tehnician care mânuieşte un aparat, ci un medic înzestrat cu gândire strategică, care aplică o variantă de tehnică sau alta. Ne aflăm, aşadar, într-un moment de răscruce, în care diversificarea, ultraspecializarea, explozia informaţională de aparatură şi noi mijloace tehnice aglomerează în fiecare zi bagajul nostru de cunoştinte, fapt ce riscă să rupă echilibru stabilit între chirurg şi posibilităţile reale ce-i stau la dispoziţie, situaţie la care el trebuie să se adapteze.

Chirurgul se diferenţiază de alţi terapeuţi prin posibilităţile deosebite pe care le are în a interfera echilibrul biologic al omului bolnav printr-o agresiune dirijată, intervenţia chirurgicală.

Investit cu putere decizională, chirurgul este nivelul suprem unde se centralizează toate datele obţinute de mijloacele de explorare de care dispune. Responsabilitatea sa profesională şi umană este greu angajată în acest moment, iar repetarea Editorial Jurnalul de Chirurgie, Iasi,Vol.

Urmărirea clinică, de moment, a bolnavului, căutarea individualităţii sale, dar şi a individualităţii bolii, trebuie să atârne cel puţin tot atât de greu în stabilirea indicaţiei, ca şi în totalitatea explorărilor paraclinice.

laryngeal papilloma with dysplasia

Disciplina şi modul de viaţă chirurgical nu se pot însuşi decât prin contactul cancer de hodgkin stader affecting hormones, de fiecare zi, cu bolnavul, sub îndrumarea continuă şi de durată a unui maestru, prin perfecţionare permanentă. Umanismul profesiunii noastre rezultă din interrelaţii cu implicaţii profesionale şi afective cu omul bolnav, în momentele dificile ce preced o intervenţie chirurgicală.

Conştiinţa faptului că nu operăm un organ, ci un om acţionând dirijat asupra unui complex biologic şi psihologic defineşte în principal etica chirurgului. Atitudinea de primire a riscului, de a nu da înapoi în faţa posibilităţii de salvare a vieţii unui om, de a risca totul, chiar şi propria reputaţie, este o sarcină severă şi plină de responsabilităţi. Hotărârea nu poate fi luată decât sub imperiul comandamentului terapeutic; momentul definitoriu al deciziei, dincolo de care nu mai există posibilitate de întoarcere, trebuie să fie rezultatul îmbinării armonioase dintre curajul lucid şi echilibrul în gândire.

Realizarea acestor performanţe este rezultatul a ani şi ani de muncă, observaţii şi zbucium.

cheloo parinti cancer pulmonar faza 4

Este, poate, o formă a celui mai pur curaj, curajul chirurgului de a se abţine de la realizarea unui gest tehnic posibil şi care ar aduce satisfacţii împlinirii de moment, atunci când comandamentul terapeutic se opune.

Concurenţa cu alte discipline a avut în mod natural ca şi consecinţă erodarea prestigiului chirurgului.

Full text PDF (7.2 Mb) - Jurnalul de Chirurgie

Chirurgul nu mai este Dumnezeu în cadrul clinicii şi spitalului său. Învăţarea muncii în echipă a marcat evoluţia chirurgiei. Chirurgul nu mai poate face totul singur şi, de cele mai multe ori, trebuie să opereze împreună cu alţii.

În blocul operator, el trebuie să colaboreze, ba chiar să negocieze cu anesteziştii; colaborarea a devenit indispensabilă, ea semnifică munca împreună, nu doar în comun. Cancer de hodgkin stader affecting hormones afară de modificările interne proprii exercitării meseriei, chirurgia a suferit, ca şi alte profesiuni, schimbări juridice, socio-economice şi mediatice.

Profesiunea noastră se exercită sub controlul constrângerii juridice; în timp ce decesul sau absenţa vindecării totale erau considerate altădată ca evoluţii normale ale intervenţiei chirurgicale, ele nu mai sunt percepute acum decât ca indici ai incompetenţei chirurgului, nu doar inabil, ci şi culpabil.

Această stare de fapt a societăţii nu a scutit activitatea chirurgicală şi responsabilitatea juridică; trebuie de acum înainte să fie integrată ca una dintre constrângerile meseriei.

Full text PDF ( Mb) - Jurnalul de Chirurgie

Se poate chiar considera că o învăţare a acestor reguli juridice este necesară culturii chirurgicale. Economia este o altă constrângere, datorită costului tratamentului, scăderii personalului şi reducerii bugetelor. În prezenţa ameninţărilor care apasă asupra sistemului nostru de protecţie socială, calculul economic a intrat în spitale şi clinci.