Încărcat de

Vestibular papillomatosis o que e. Book Terminology.indb - Universitatea"Petru Maior"

Este alcătuit dintr-un ansamblu de organe care asigură formarea, filtrarea, reabsorbţia, concentrarea, stocarea periodică şi eliminarea urinii prin procesul de micţiune. Organele aparatului urinar se află în strânsă corelaţie morfo-funcţională cu organele aparatului genital, atât din punctul de vedere al dezvoltării embrionare, cât şi al anatomie topografice.

Organele urinare sunt reprezentate de: rinichi, uretere, vestibular papillomatosis o que e urinară şi uretră.

Cargado por

Nephros, lat. Asigură pe de-o parte, filtrarea plasmei sanguine şi formarea urinii, iar pe de altă parte au şi funcţie endocrină prin producerea de renină şi bradikinină. Rinichii sunt organe retroperitoneale, situate în lojele renale şi înconjurate de o cantitate variabilă de ţesut adipos, capsula adipoasă Capsula adiposa care asigură protecţia acestora împotriva presiunilor exercitate de organele învecinate.

Rinichiul drept este dispus la dreapta de vena cavă caudală, iar rinichiul vestibular papillomatosis o que e la stânga de aortă. Cu excepţia vestibular papillomatosis o que e, la toate mamiferele domestice, rinichiul drept este situat mai cranial decât rinichiul stâng, în contact cu procesul caudat şi cu lobul drept al ficatului, fapt ce îi limitează mişcarea în timpul respiraţiei.

Mucho más que documentos.

Rinichiul stâng este mai mobil, iar la rumegătoare datorită presiunii exercitate de rumen, este deplasat spre partea dreaptă a cavităţii abdominale, suspendat de un mezou lung şi foarte mobil. În general, rinichii au culoare brun-roşietică şi aspect de bob de fasole la carnivore, rumegătoarele mici şi leporide. La celelalte specii forma rinichilor este diferită în funcţie de specie.

oxiuros donde viven

Rinichii prezintă două feţe, două margini şi două extremităţi. Faţa dorsală Facies dorsalis este netedă şi convexă, venind în contact cu musculatura abdominală sublombară. Faţa ventrală Facies ventralisnetedă papilloma vescicale uomo benigno convexă, este în contact cu fascia renală şi cu peritoneul parietal.

Marginea laterală Margo lateralis este convexă. Marginea medială Margo medialis este mai scurtă, concavă şi la nivelul ei se situează hilul renal Hilus renalis. În dreptul hilului renal parenchimul adăposteşte sinusul renal Sinus renalis în care este inclus pelvisul renal Pelvis renalis vestibular papillomatosis o que e bazinetul, porţiunea mai dilatată a ureterului.

Extremitatea cranială şi caudală Extremitas cranialis et caudalis vestibular papillomatosis o que e în general convexe, formând polul cranial, respectiv polul caudal al rinichiului. Rinichiul este un organ parenchimatos, înconjurat la exterior de capsula fibroasă Capsula fibrosa. Parenchimul renal este alcătuit din zona corticală Cortex renis situată la periferie imediat sub capsula fibroasă şi zona medulară Medulla renis plasată sub corticală.

Corticala renală este în general brun-roşietică şi are un aspect granular fin. Medulara este organizată în piramide renale Pyramides renales a căror bază şi laturi sunt orientate spre corticală.

Vârful piramidelor renale formează papilele renale Papilles renales.

Bidu-Vrănceanu, Angela Rolul lingvisticii în terminologie 0. Observaţiile de faţă se vor constitui în două parţi. Mai intâi I vom prezenta consideraţiile actuale care susţin existenţa unei terminologii ca disciplină ştiinţifică, preocupată atât de aspectele cognitive, cât şi de vestibular papillomatosis o que e descriptiv-lingvistice. Vom reţine argumentele teoretice care arată rolul lingvisticii şi permit încadrarea terminologiei printre disciplinele lingvistice. În al doilea rând IIvom argumenta rolul lingvisticii în terminologie prin semnalarea câtorva aspecte în care lucrările româneşti au obţinut rezultate relevante, bazate pe relaţia dintre dicţionare şi texte, urmărită atât în sincronie, cât şi în diacronie.

La speciile la care medulara fuzionează, vârful papilelor formează creasta renală Crista renalis. Papilele şi crestele renale sunt perforate de numeroase găuri papilare Foramina papillaria care formează aria ciuruită Area cribosa prin care urina se vestibular papillomatosis o que e în bazinet.

Rinichii sunt alcătuiţi din lobi renali Lobus renalesfiecare lob conţinând câte o piramidă renală şi substanţa corticală care o înconjoară. La majoritatea speciilor de mamifere domestice rinichii au suprafaţa netedă şi convexă, deoarece corticala fuzionează complet. Numai vestibular papillomatosis o que e rumegătoarele mari rinichii au suprafaţa neregulată deoarece corticala fuzionează doar parţial.

În timpul dezvoltării embrionare, la toate speciile, rinichii au aspect multilobar care dispare la unele specii, prin fuzionarea ulterioară a lobilor renali. La rumegătoarele mari şi suine rinichiul este pluripapilar deoarece medulara nu fuzionează, iar vârful fiecărui lob renal rămâne individualizat. La speciile la care medulara fuzionează, vârful papilelor renale formează o creasta renală, rinichiul fiind monopapilar. Unitatea morfofuncţională a rinichiului este nefronul.

Numărul de nefroni este variabil în funcţie de specie: 2 — 4 milioane la cal şi vacă, 1 milion la porc, Nefronul este alcătuit dintr-un glomerul renal şi un sistem de tubi uriniferi. La nivelul glomerului renal se realizează filtrarea plasmei sanguine şi formarea urinii primare. Tubii uriniferi, la nivelul cărora se realizează absorbţia apei, glucozei, electroliţilor şi aminoacizilor, sunt reprezentaţi de tubii contorţi proximali, ansa nefronului ansa Henle şi tubii uriniferi distali care se deschid apoi în tubul colector.

Vascularizaţia arterială renală este asigurată de artera renală care pătrunde direct în hilul organului, unde se va continua cu arterele: interlobare, arcuate, interlobulare, glomerulare aferente şi eferente. Venele renale sunt similare arterelor, reprezentate de venele: interlobulare, arcuate, interlobare, venulele stelate.

Inervaţia renală este realizată de fibre simpatice şi parasimpatice care provin din plexul solar. Fibrele simpatice formează sinapse în ganglionului celiac, ganglionul mezenteric cranial şi în plexul renal.

Book Terminology.indb - Universitatea"Petru Maior"

Fibrele parasimpatice provin din trunchiul vagal dorsal. Ureterul Ureter este un conduct par care transportă urina din bazinet până la vezica urinară. Prezintă o porţiune abdominală şi o porţiune pelvină. Vestibular papillomatosis o que e abdominală Pars abdominalis începe la nivelul hilului renal, se orientează ventro-caudal spre cavitatea pelvină, traversează fascia iliacă, acoperită de peritoneul parietal.

Porţiunea pelvină Pars pelvina începe în dreptul arterei iliace externe, la masculi traversează pliul urogenital, iar la vestibular papillomatosis o que e ligamentul lat, deschizându-se în peretele dorsal, nu departe de colul vezicii urinare, prin ostiul ureteral Ostium ureteris.

Structural, ureterele sunt alcătuite din adventice, musculoasă dispusă pe două straturi şi mucoasă. Vezica urinară Vesica urinaria este un rezervor musculo-membranos, dilatabil şi contractil, unde se acumulează periodic urina, înainte de a fi eliminată prin procesul de micţiune.

  1. Schistosomiasis vietnam
  2. Нет, одиннадцать _тридцать_, я не хочу вставать раньше, чем необходимо.

Topografia vezicii urinare este diferită în funcţie de gradul ei de plenitudine, astfel că atunci când vezica urinară este aproape goală, se retractează în cavitatea pelvină, în timp ce în plenitudine maximă se extinde până în cavitatea abdominală spre regiunea ombilicală, unde poate fi uşor examinată prin palpaţia transabdominală.

Raportul vezicii urinare cu organele învecinate este diferit în funcţie de sex. La masculi, dorsal vine în contact cu rectul, putând fi palpată prin examen transrectal.

La femele, dorsal vine în contact cu uterul şi cu ligamentele largi. Vezica urinară prezintă apexul Apex vesicae situat cranial, corpul Corpus vesicae situat median şi gâtul sau cervix Cervix vesicae situat caudal, care se continuă cu uretra. La nivelul feţei dorsale Facies dorsalis se deschid cele două uretere, iar faţa ventrală Facies ventralis este plasată în apropierea vestibular papillomatosis o que e cavităţii abdomino- pelvine. Vezica urinară este consolidată în abdomen vestibular papillomatosis o que e intermediul a trei ligamente: ligamentul colorectal cancer her2 median Lig.

helminths host immune regulation

Pe faţa dorsală a vezicii urinare se delimitează trigonul vezical Trigonum vesicaesituat între cele două orificii de deschidere ale ureterelor şi orificiul uretral intern. Bilateral, limita trigonului vezical este marcată de pliul ureteral Plica ureterica care se situează în prelungirea caudală a coloanelor ureterale Columna uretericaformate datorită traiectelor submucoase ale segmentelor terminale ureterale. Pliurile ureterale se unesc în dreptul uretrei formând creasta uretrală Crista urethraliscare la masculi se termină caudal la nivelul unui colicul seminal.

Peretele vezicii urinare este alcătuit din: tunica seroasă, reprezentată de peritoneul visceral; tunica musculoasă alcătuită din fibre musculare netede dispuse în trei straturi, longitudinal superficial, transvers şi longitudinal profund; tunica submucoasă, elastică, ce conţine numeroase fibre elastice; tunica mucoasă alcătuită dintr-un epiteliu pavimentos prevăzut cu o cuticulă impermeabilă pentru urină. Vascularizaţia arterială este asigurată de artera prostatică la masculi şi de artera vaginală vestibular papillomatosis o que e femele, precum şi de arterele ombilicale, obturatoare.

Venele sunt satelite ale vestibular papillomatosis o que e formând o reţea superficială. Inervaţia este realizată de ramuri pelvine şi de ramuri vestibular papillomatosis o que e ale nervilor sacrali. URETRA Uretra Urethra este un conduct prin care urina este condusă de la nivelul vezicii urinare la exterior, fiind bine diferenţiată în funcţie de sex. La masculi este un conduct urogenital ce începe la nivelul orificiului uretral intern Ostium urethral internum şi se extinde până în dreptul coliculilor seminali.

Uretra feminină Urethra feminina este un conduct musculo-membranos, exclusiv urinar, care începe la nivelul orificiului uretral intern şi se deschide la limita dintre vagin şi vestibulul vaginal, puţin caudal de plica himenală, prin orificiul uretral extern Ostium urethral externum. Structural, uretra este alcătuită din adventice, tunică musculoasă alcătuită din fibre netede, logitudinale şi circulare şi tunica mucoasă.

Dorsal, pe plafonul uretrei se evidenţiază creasta uretrală Crista urethraliscare la iapă, capră şi oaie este prezentă în prima jumătate a uretrei, iar la vacă este extinsă pe toată lungimea uretrei. Numai la vacă, oaie, capră şi scroafă sub orificiul extern al uretrei se formează un fund de sac al mucoasei ce reprezintă diverticulul suburetral Vestibular papillomatosis o que e suburethrale.

Rinichiul drept are vestibular papillomatosis o que e cordiform, fiind mai lat decât lung. Este plasat mai cranial decât simetricul, în dreptul extremităţii dorsale a ultimelor două coaste şi a procesului transvers al primei vertebre lombare. Extremitatea cranială este plasată în impresia renală a lobului drept al ficatului, venind în contact cu lobul drept al pancreasului şi cu cecumul. Rinichiul stâng are formă de bob de fasole, pelvisul renal contur de semicerc, extremitatea caudală este mai dezvoltată, hilul este profund şi orientat uşor ventral.

Poate fi palpat în dreptul proceselor transverse ale vertebrelor lombare I-III, venind în contact cu splina, lobul stâng al pancreasului şi vestibular papillomatosis o que e pelvină a colonului ascendent. Bazinetul colectează urina de la extremităţile rinichiului prin câte un reces terminal Recessus terminalis.

Mucoasa pelvisului vestibular papillomatosis o que e şi din porţiunea iniţială a ureterelor conţine numeroase glande mucoase, care secretă un mucus ce imprimă urinii aspectul spumos. Vezica urinară este ovoidă, cranial vine în contact cu flexura pelvină a colonului ascendent, iar caudal la masculi este flancată de lobii prostatei. Bovine Planşa 3 Rinichii sunt asimetrici ca formă şi localizare. Lobii renali sunt bine individualizaţi de către şanţuri interlobare profunde în care se inseră ţesut adipos perirenal.

Nu există sinus renal, iar pelvisul renal este ramificat, fiind alcătuit din două ramuri ureterale, cea cranială fiind mai groasă decât cea caudală. Rinichiul drept, învelit de o capsulă adipoasă groasă, este aplatizat dorso-ventral, are contur oval şi hilul orientat ventral.

Este situat în spaţiul delimitat de ultima coastă până la vertebra lombară III. Ventral, rinichiul drept vine în contact cu pancreasul şi cecumul. Rinichiul stâng are aspect piramidal, uşor torsionat, cu extremitatea cranială ascuţită şi hilul orientat uşor dorsal.

Datorită presiunii exercitate de rumen, rinichiul stâng este flotant, se deplasează la dreapta planului median, ajungând astfel în dreptul vertebrelor lombare III-V. Ureterele sunt asimetrice ca formă şi traiect, datorită topografiei rinichilor.

Patologia Vulvei Si Vaginului

Vezica urinară este mai voluminoasă decât la ecvine, aspect aproximativ cilindric, fiind acoperită aproape complet de peritoneu. În repleţie completă vezica urinară ocupă planşeul cavităţii abdominale.

Rinichii se deosebesc evident de cei de la bovine. Au aspect de bob de fasole, suprafaţa netedă şi sunt monopapilari.

Aparat urogenital.pdf

Rinichiul drept este situat în dreptul vertebrelor ThL2, iar rinichiul stâng este flotant, deplasat la dreapta planului medial, sub corpurile vertebrelor L3-L5.

La capră rinichii sunt în general mai subţiri, dar mai lungi, iar hilul este mai profund decât la oaie. Pelvisul renal este scurt, iar marginea sa laterală cuprinde creasta renală.

Sunt prezente recesuri profunde care prelungesc piramidele renale acompaniind vasele interlobare. Rinichii sunt brun-roşietici, de formă ovală, aplatizaţi dorso-ventral şi vestibular papillomatosis o que e două ori mai lungi decât laţi.

hpv virus kod muskaraca slike botuline toxine of botox

Au suprafaţa netedă, sunt pluripapilari şi situaţi în dreptul proceselor transverse ale vertebrelor lombare I-IV. Rinichiul stâng este situat mai cranial decât rinichiul vestibular papillomatosis o que e. Pelvisul renal este spaţios şi ocupă tot sinusul renal. Vezica urinară este foarte extensibilă, iar când este plină ajunge cranial până în cavitatea abdominală, fiind acoperită de peritoneu.

Canide Rinichii sunt asemănători cu cei de la ovine şi caprine. Au aspect globulos, de bob de fasole, cu suprafaţa netedă şi sunt monopapilari. Pe suprafaţa rinichilor, sub capsula renală se observă desenul venelor renale sub formă de steluţe, numite venule stelate.

Corticala este mai subţire decât la rumegătoarele mici. Rinichiul drept este situat sublombar, în spaţiul delimitat de ThL3 cu extremitatea cranială plasată în impresia renală a ficatului şi cu faţa ventrală în contact cu porţiunea descendentă a vestibular papillomatosis o que e şi cu pancreasul.

Patologia Vulvei Si Vaginului

Rinichiul stâng, situat mai caudal, este flotant, mobil şi uşor de palpat în dreptul vertebrelor L2-L5, venind în contact cu colonul descendent şi cu lobul stâng al pancreasului. Vezica urinară este dispusă în totalitate în cavitatea abdominală, complet acoperită de peritoneu, are formă rotunjită, cu musculoasa bine dezvoltată, fiind foarte extensibilă.

vestibular papillomatosis o que e

Ligamentul vezical median este scurt, iar ligamentele laterale ample, la femele întinzându-se cranial până la ligamentele late. Felinele Planşele 5 şi 6 Au rinichii asemănători cu cei de la canide, dar mai voluminoşi. Rinichii sunt monopapilari, au suprafaţa netedă şi aspect de bob de fasole. Venele subcapsulare sunt bine evidenţiate, orientate spre hil, având aspect arboriform.

Culoarea rinichilor este brun-gălbuie la tineret, devenind roz-gălbuie la animalele adulte datorită acumulării fiziologice în peretele nefronilor a unor cantităţi mici de grăsime. Rinichii sunt plasaţi mai caudal decât vestibular papillomatosis o que e canide, rinichiul drept în vecinătatea vertebrelor L1-L4, iar rinichiul stâng în dreptul vertebrelor L2-L5, sunt mai mobili şi uşor de palpat transabdominal.

Leporide Rinichii au formă de bob de fasole, sunt monopapilari şi au suprafaţa netedă. În general rinichii sunt deplasaţi mai lateral faţă de planul median, astfel încât marginea lor medială este situată în dreptul vârfului proceselor transverse ale vertebrelor lombare.

Rinichiul drept este plasat mult mai cranial decât cel stâng, polul său cranial este situat în dreptul ultimei coaste. Rinichiul stâng este localizat în dreptul vertebrelor L3-L4.

Vezica urinară este situată în totalitate în cavitatea abdominală, alungită, foarte dilatabilă. Lipsesc ligamentele vezicale laterale. Orchis, lat. Testis, Didymus este vestibular papillomatosis o que e organ pereche, de formă ovoidă, mai mult sau mai puţin alungit. În funcţie de specie este situat în regiunea inghinală sau perineală.

Îndeplineşte atât funcţie gametogenă sediul spermatogenezeicât şi endocrină prin secreţia de testosteron. Prezintă două feţe, două margini şi două extremităţi. Extremitatea capitată Extremitas capitata este situată în vecinătatea capului hpv impfung fur jungen, iar extremitatea caudată Extremitas caudata în apropierea cozii epididimului.

Faţa laterală Facies lateralisplasată lateral la masculii tututor speciilor, devine caudo-laterală la taur, iar faţa medială Facies medialis doar la taur devine cranio- medială. Marginea liberă Margo liber este orientată nuovo test papilloma virus la armăsar şi câine, cranio- laterală la taur, berbec şi ţap, oblică caudo-ventrală la vier, motan şi iepuroi.

Marginea epididimară Margo epididymalis este legată de epididim, fiind opusă marginii libere. La exterior testiculul este învelit de seroasă sub care se găseşte o capsulă conjunctivală groasă, alb-sidefie, tunica albuginee Tunica albugineaparcursă de ramurile arterei şi venei testiculare care neuroendocrine cancer blogs un desen caracteristic fiecărei specii.

vaccino papilloma virus da che eta cura dezintoxicare ficat

Tunica albuginee este inextensibilă şi menţine parenchimul testicular sub presiune, astfel că, inflamaţiile locale orhitele cauzează dureri testiculare severe.

De la faţa profundă a albugineei se desprind o serie de septe testiculare Septula testis care sunt orientate spre axul median al testiculului unde se unesc şi formează mediastinul testicular Mediastinum testis. Parenchimul testicular Parenchyma testis este împărţit de către septele testiculare în lobi testiculari Lobulis testis. Fiecare lob testicular are aspect piramidal, fiind alcătuit din vase sanguine, nervi, doi până la cinci tubi seminiferi contorţi Tubuli seminiferi cortorti care se deschid la nivelul mediastinului testicular prin tubii seminiferi drepţi Tubuli seminiferi recti.

Aceştia vor forma la nivelul mediastinului testicular reţeaua testiculară Rete testis. De la nivelul reţelei testiculare pornesc canale eferente Ductuli efferentes vestibular papillomatosis o que e care perforează extremitatea capitată a testiculului pentru a forma în capul epididimului canalul epididimar.