MUCINOUS - Definiția și sinonimele mucinous în dicționarul Engleză

Ovarian cancer epithelial tumors

GHID din 4 decembrie privind cancerul ovarian Anexa nr. Metodologie de elaborare3. Etapele procesului de elaborare3.

hpv bladder pain nhs hpv genital warts

Data reviziei4. Evaluare şi diagnostic5. Diagnostic, bilanţ pre-terapeutic şi stadializare6. Tratamentul cancerului de ovar6. Categorii speciale ale tratamentului cancerului ovarian cancer epithelial tumors. Tratamentul cancerului de ovar la pacientele care doresc păstrarea fertilităţii6. Cancerul ovarian cancer epithelial tumors diagnosticat în timpul sarcinii6. Tratamentul cancerului de ovar diagnosticat postoperator anatomo-patologic.

Tratamentul cancerului ovarian recidivat7. Urmărire şi monitorizare8. Aspecte administrative9. Grade de recomandare şi nivele ale dovezilor Stadializarea FIGO a cancerului primar ovarian Scorul RMI 2 Variabile prognostice în cancerul epitelial ovarian precoce 1 Clasificarea histologică OMS a tumorilor ovariene 3 PrecizăriGhidurile clinice ovarian cancer epithelial tumors Obstetrică şi Ginecologie sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical pentru a lua decizii în îngrijirea pacientelor cu afecţiuni ginecologice şi obstetricale.

Deşi ghidurile reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi disponibile, ele nu intenţionează să înlocuiască raţionamentul practicianului în fiecare caz individual.

Decizia medicală este un proces integrativ care trebuie să ia în considerare circumstanţele individuale şi opţiunea pacientei, precum şi resursele, caracterele specifice şi limitările instituţiilor de practică medicală. Se aşteaptă ca fiecare practician care aplică recomandările în scopul diagnosticării, definirii unui plan terapeutic sau de urmărire, sau al efectuării unei proceduri clinice particulare să utilizeze propriul raţionament medical independent în contextul circumstanţial clinic individual, pentru a decide orice îngrijire sau tratament al pacientei în funcţie de particularităţile acesteia, opţiunile diagnostice şi curative disponibile.

Instituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informaţia conţinută în ghid să fie corectă, redată cu acurateţe şi susţinută ovarian cancer epithelial tumors dovezi.

Traducerea «mucinous» în 25 de limbi

Recomandările din acest ghid clinic sunt bazate pe un consens al autorilor privitor la abordările terapeutice acceptate în momentul actual. În absenţa dovezilor publicate, ele sunt bazate pe consensul experţilor din cadrul specialităţii. Totuşi, ele nu reprezintă în mod necesar punctele de vedere şi opiniile tuturor clinicienilor şi nu le reflecta în mod obligatoriu pe cele ale Grupului Coordonator.

Ghidurile clinice, spre diferenţă de protocoale, nu sunt gândite ca directive pentru un singur curs al diagnosticului, managementului, tratamentului sau urmăririi unui caz, sau ca o modalitate definitivă ovarian cancer epithelial tumors îngrijire a pacientei. Variaţii ale practicii medicale pot fi necesare pe baza circumstanţelor individuale şi opţiunii pacientei, precum şi resurselor şi limitărilor specifice instituţiei sau tipului de practică medicală.

Acolo unde recomandările acestor ghiduri sunt modificate, abaterile semnificative de la ghiduri trebuie documentate în întregime în protocoale şi documente medicale, iar motivele modificărilor trebuie justificate detaliat.

Instituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid îşi declină responsabilitatea legală pentru orice inacurateţe, informaţie percepută eronat, pentru eficacitatea clinică sau succesul oricărui regim terapeutic detaliat în acest ghid, pentru modalitatea de utilizare sau aplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical ovarian cancer epithelial tumors din utilizarea sau aplicarea lor. De asemenea, ele nu îşi asumă responsabilitatea nici pentru informaţiile referitoare la produsele farmaceutice menţionate în acest ghid.

În fiecare caz specific, utilizatorii ghidurilor trebuie să verifice literatura de specialitate specifică prin intermediul surselor independente şi să confirme că informaţia conţinută în recomandări, în special dozele medicamentelor, este corectă.

Orice referire la un produs comercial, proces sau serviciu specific prin utilizarea numelui intraductal papillomatosis breast, al mărcii sau al producătorului, nu constituie sau implică o promovare, recomandare sau favorizare din partea Grupului de Coordonare, a Grupului Tehnic de Elaborare, a coordonatorului sau editorului ghidului faţă de altele similare care nu sunt menţionate în document.

oxiuros tratamiento albendazol dosis

Nici o recomandare din acest ghid nu poate fi utilizată în scop publicitar sau în scopul promovării unui produs. Opiniile susţinute în această publicaţie sunt ale autorilor şi nu reprezintă în mod necesar opiniile Fondului ONU pentru Populaţie sau ale Agenţiei Elveţiene pentru Cooperare şi Dezvoltare.

Toate ghidurile clinice sunt supuse unui proces de revizuire şi actualizare continuă. Cea mai recentă versiune a acestui ghid poate ovarian cancer epithelial tumors accesată prin Internet la adresa www. Peltecu, preşedinteProfesor Dr. Roxana Radu, reprezentantPreşedinte - Profesor Dr. Florin StamatianCo-preşedinte - Profesor Dr.

ovarian cancer epithelial tumors

Gheorghe PeltecuSecretar - Profesor Dr. Gheorghe PeltecuScriitorDr. Gabriel BănceanuProfesor Dr. Radu VlădăreanuIntegratorDr.

Viorica NagyConferenţiar Dr. Cancerul ovarian este al doilea ca frecvenţă în rândul cancerelor ginecologice. Ghidul clinic pentru obstetrică şi ginecologie pe tema cancerului ovarian precizează standardele, principiile şi aspectele fundamentale ale conduitei particularizate unui caz concret clinic, care trebuie respectată de practicieni indiferent de nivelul unităţii sanitare în care activează. Ghidurile clinice pentru obstetrică şi ginecologie sunt mai rigide decât protocoalele clinice, ele fiind realizate de grupuri tehnice de elaborare cu respectarea nivelelor de dovezi ştiinţifice, de tărie a afirmaţiilor, şi a gradelor de recomandare.

Protocoalele permit un grad mai mare de flexibilitate. SCOPScopul acestui ghid este de a standardiza managementul cancerului ovarian, pentru a creşte numărul cazurilor de neoplasm depistate în stadii incipiente, vindecabile, în detrimentul cazurilor avansate, invazive. Prezentul ghid clinic ovarian cancer epithelial tumors cancerul ovarian se adresează personalului de specialitate obstetrică-ginecologie, dar şi personalului medical din alte specialităţi ovarian cancer epithelial tumors de familie, oncologie, chirurgie, radiologie ce se confruntă cu problematica cancerului ovarian.

A fost prezentat contextul general în care se desfăşoară procesul de ovarian cancer epithelial tumors a ghidurilor şi implicarea diferitelor instituţii.

În cadrul întâlnirii s-a decis constituirea Grupului de Coordonare a procesului de elaborare a ghidurilor. A fost de asemenea prezentată metodologia de lucru pentru redactarea ghidurilor, a fost prezentat un plan de lucru şi au fost agreate responsabilităţile pentru fiecare instituţie implicată. A fost aprobată lista de subiecte ale ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie şi pentru fiecare ghid au fost aprobaţi coordonatorii Grupurilor Tehnice de Ovarian cancer epithelial tumors GTE pentru fiecare subiect.

În data de 14 octombrieîn cadrul Congresului Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România a avut loc o sesiune în cadrul căreia au fost prezentate, discutate în plen şi agreate principiile, metodologia de elaborare şi formatului ghidurilor. Pentru fiecare ghid, coordonatorul a nominalizat componenţa Grupului Tehnic de Elaborare, incluzând un scriitor şi o echipă de redactare, precum şi un număr de experţi evaluatori externi pentru recenzia ghidului.

Pentru facilitarea şi integrarea procesului de elaborare a tuturor ghidurilor a ovarian cancer epithelial tumors contractat un integrator. Toate persoanele implicate în redactarea sau evaluarea ghidurilor au semnat Declaraţii de Ovarian cancer epithelial tumors. Scriitorii ghidurilor au fost contractaţi şi instruiţi asupra metodologiei redactării ghidurilor, după care au elaborat prima versiune a ghidului, în colaborare cu membrii GTE şi sub conducerea coordonatorului ghidului.

Sinonimele și antonimele mucinous în dicționarul de sinonime Engleză

Pe ovarian cancer epithelial tumors ghidului, prin termenul de medic ul se va înţelege medicul de specialitate Obstetrică - Ginecologie, căruia îi este dedicat în principal ghidul clinic. Acolo unde s-a considerat necesar, specialitatea medicului a fost enunţată în clar, pentru a fi evitate confuziile de atribuire a responsabilităţii actului medical.

După verificarea ei din punctul de vedere al ovarian cancer epithelial tumors, structurii şi formatului acceptat pentru ghiduri şi formatarea ei, a rezultat versiunea 2 a ghidului, care a fost trimisă pentru evaluarea externă la experţii selectaţi.

Coordonatorul şi Grupul Tehnic de Elaborare au luat în considerare şi încorporat după caz comentariile şi propunerile de modificare făcute de evaluatorii externi şi au redactat versiunea 3 a ghidului.

Această versiune a fost prezentată şi supusă discuţiei detaliate punct cu punct în cadrul unei Întâlniri de Consens care a avut loc la Sinaia, în perioada noiembrie Participanţii la Întâlnirea de Consens sunt prezentaţi în Anexa 1. Ghidurile au fost dezbătute punct cu punct şi au fost agreate prin consens din punct de vedere al conţinutului tehnic, gradării recomandărilor şi formulării.

Acest ghid a fost aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul din 4 decembrie şi de Colegiul Medicilor prin ovarian cancer epithelial tumors nr.

PrincipiiGhidul clinic pe tema "Cancerul ovarian" a fost conceput cu respectarea principilor de elaborare a Ghidurilor clinice pentru obstetrică şi ginecologie ovarian cancer epithelial tumors de Grupul de Coordonare a elaborării ghidurilor şi de Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România.

Fiecare recomandare s-a încercat a fi bazată pe dovezi ştiinţifice, iar pentru fiecare afirmaţie a fost furnizată o explicaţie bazată pe nivelul dovezilor şi a fost precizată puterea ştiinţifică acolo unde există date.

Pentru fiecare afirmaţie a fost precizată alăturat tăria afirmaţiei Standard, Recomandare sau Opţiune conform definiţiilor din Anexa 2. ScreeningRecomandare Se recomandă medicului să nu practice ovarian cancer epithelial tumors de                rutină pentru depistarea cancerului ovarian. AArgumentare Studiile clinice au demonstrat că screeningul prin                examen clinic, ecografie transvaginală sau CA nu                este util în depistarea precoce a cancerului ovarian                decât în cazurile cu risc crescut istoric familial.

Diagnostic, bilanţ pre-terapeutic şi stadializareStandard În cazul descoperirii unei formaţiuni tumorale suspecte                la nivelul pelvisului, medicul trebuie să indice                efectuarea unei examinări ecografice transvaginale, cu                examen Doppler color. BArgumentare Ecografia transvaginală are acurateţe mai mare decât cea                abdominală şi examinarea Doppler creşte                specificitatea examenului ecografic pentru identificarea                unei tumori maligne ovariene.

CA este mai                util însă pentru monitorizarea post-terapeutică. BArgumentare Aceste investigaţii sunt utile în evidenţierea unor                metastaze şi pentru aprecierea corectă a extensiei                bolii.

porque da virus del papiloma humano en mujeres

BArgumentare Tumora ovariană poate să fie o metastază a unui cancer                mamar. BArgumentare Explorarea chirurgicală trebuie să fie minuţioasă                pentru stadializarea corectă a cancerului de ovar.

Tratamentul depinde de stadiul clinic. BArgumentare Diagnosticul de cancer este un diagnostic                anatomo-patologic. Tratamentul cancerului de ovarRecomandare Se ovarian cancer epithelial tumors ca medicul ginecolog oncolog sau chirurg                oncolog să efectueze tratamentul chirurgical al                cancerului ovarian suspectat preoperator.

AArgumentare Cancerul si vitaminele de vindecare ale ovarian cancer epithelial tumors depind de                corectitudinea stadializării şi a tratamentului iniţial. EStandard Preoperator, medicul trebuie să efectueze profilaxia                bolii tromboembolice cu heparinum sau heparine cu                greutate moleculară mică.

AArgumentare Riscul de tromboembolism creşte în operaţiile                ginecologice extinse. AArgumentare Riscul de infecţie este crescut datorită timpului septic                al intervenţiei deschiderea intraoperatorie a                vaginului şi duratei crescute a intervenţiei                chirurgicale. IbStandard În toate ovarian cancer epithelial tumors de cancer ovarian medicul trebuie să                practice citoreducţie:                - histerectomie totală cu anexectomie bilaterală                - omentectomie                - rezecţia tuturor maselor tumorale mai mari de 1 cm BArgumentare Citoreducţia îmbunătăţeşte supravieţuirea şi oferă                condiţii optime pentru chimioterapie.

EStandard În cazul unei tumori ovariene încapsulate, medicul                trebuie să încerce extirparea intactă a acesteia.

ovarian cancer epithelial tumors

BArgumentare Extirparea intactă a tumorii ovariene limitează posibila                diseminare a celulelor neoplazice. Efracţia                intraoperatorie a capsulei unei tumori ovariene cu                componentă chistică, nu modifică stadiul bolii, însă                înrăutăţeşte prognosticul 24 şi impune chimioterapia. IIIStandard În tumorile ovariene mucinoase, medicul trebuie să                practice apendicectomia. AArgumentare Chiar şi în cazurile avansate, vindecarea se poate                obţine prin răspuns favorabil la terapia sistemică,                după chirurgia citoreductivă.

Aceasta poate include:                - rezecţia implantelor tumorale peritoneale                - rezecţia organelor invadate tumoral AArgumentare Citoreducţia optimală este factorul cel mai important                în creşterea supravieţuirii pacientei. Categorii speciale ale tratamentului cancerului ovarian    6. Tratamentul cancerului de ovar la pacientele care doresc păstrarea          fertilităţiiOpţiune La pacientele aflate în stadiul Ia şi care doresc                păstrarea fertilităţii, medicul poate practica                anexectomia unilaterală, dacă ovarul contralateral este                de aspect normal.

BArgumentare Păstrarea fertilităţii necesită o stadializare corectă                şi este posibilă în stadiul Ia. BArgumentare În această perioadă riscul de avort este scăzut, iar                dimensiunile uterului permit încă un acces bun în                cavitatea peritoneală. BArgumentare Chirurgia cu ovarian cancer epithelial tumors de radicalitate poate fi amânată                până în momentul naşterii.

AArgumentare Citoreducţia optimală este cel mai important factor                prognostic.

  • GHID 04/12/ - Portal Legislativ
  • Como eliminar oxiuros del ano
  • Material and method: The study has included women diagnosed with ovarian cancer.
  • Revista Romana de Anatomie
  • MUCINOUS - Definiția și sinonimele mucinous în dicționarul Engleză
  • Apasă pentru a vedea definiția originală «mucinous» în dicționarul Engleză dictionary.
  • Николь узнала Солнце, тройную звезду Центавра, даже звезду Барнарда и Сириус.

  • Теперь я намереваюсь уменьшить скорость показа в два раза - до десяти миллионов лет в секунду.

Argumentare Hpv lesion swab în trimestrul I de sarcină are efecte                teratogene. Recomandare Dacă este indicată chimioterapia, şi pacienta refuză                întreruperea sarcinii, se recomandă medicului să amâne                chimioterapia până în trimestrul al doilea de sarcină.

Înțelesul "mucinous" în dicționarul Engleză

BArgumentare În general, chimioterapia este indicată. BArgumentare Medicamentele chimioterapice trec în lapte şi pot                determina la copil:                - imunosupresie                - efecte negative asupra creşterii                - pot avea un rol în carcinogeneză 71, 72 III    6.

Tratamentul cancerului de ovar diagnosticat           postoperator anatomopatologic Standard Când diagnosticul de cancer ovarian ovarian cancer epithelial tumors stabilit                postoperator nu a fost posibil examenul                histo-patologic extemporaneumedicul trebuie să                reevalueze cazul. BArgumentare Prognosticul pacientei se îmbunataţeşte dacă se                efectuează o stadializare corectă care permite un                tratament complet.

EStandard Dacă nu s-a practicat ovarian cancer epithelial tumors stadializare corectă                intraoperatorie, medicul trebuie să reintervină                chirurgical: histerectomie totală cu anexectomie                bilaterală, limfadanectomie pelvină bilaterală,                omentectomie, biopsii peritoneale, citoreducţie                optimală. Supravieţuirea precancerous hpv symptoms depinde de                stadializarea şi tratamentul corect efectuate.

Tratamentul cancerului ovarian recidivatStandard În recidiva cancerului de ovar, medicul trebuie să                intervină chirurgical pentru citoreducţie secundară sau                chirurgie paliativă.

BArgumentare Citoreducţia oferă şanse mai bune chimioterapiei, iar                chirurgia paliativă are ca scop prelungirea                supravieţuirii şi creşterea calităţii vieţii. După citoreducţia secundară optimală                supravieţuirea pacientei creşte cu luni.

Odată cu trecerea timpului, riscul de                recidivă scade. BArgumentare Ecografia poate să evidenţieze o ovarian cancer epithelial tumors locală sau o                metastază hepatică.

EStandard Pentru tratamentul cancerului ovarian medicul trebuie                să colaboreze cu oncologul chimioterapeut, radiolog ,                şi anatomopatolog. EStandard Medicul trebuie să îndrume pacientele diagnosticate cu                cancer ovarian pre- sau posttratament către consiliere                psihologică.

EStandard Spitalele în care se realizează tratamentul pacientelor                diagnosticate cu cancer de ovar trebuie să aibă un                laborator anatomo-patologic funcţional. Laboratorul de anatomie patologică trebuie să asigure:                - examenul extemporaneu,                - examinarea la parafină a piesei tumorale şi a                ganglionilor                - imunohistochimie EStandard În cazul în care în spitalul în care s-a practicat                tratamentul chirurgical nu există laborator de anatomie                patologică, medicul trebuie să trimită piesele                chirurgicale către un laborator anatomopatologic, să                obţină rezultatul şi să informeze pacienta asupra                acestuia.