NODULUL PULMONAR SOLITAR PROF DR GRIGORE TINICA, DR. OUNOUNOU WA intellicig.ro

Intraductal papilloma treatment emedicine, NODULUL PULMONAR SOLITAR PROF DR GRIGORE TINICA, DR. OUNOUNOU WA NGOBILA.pdf

Pacienta C. Nodului pulmonar solitar descoperit cu această ocazie are un diametru maxim de 3 cm, este solid, omogen, neexcavat, necalcificat, are margini neregulate, parţial rotunjite, contururi infîltrative, semnul haloului este pozitiv. Imaginea este situată centropuknonar şi evidenţiază un traiect de bronliognună aerică cu bronşie dilatată, în ciuda examenelor de spută constant negative pentru BK, am considerat că asocierea acestor criterii CT pune diagnosticul de probabilitate de tuberculom pulmonar.

Much more than documents.

După trei luni de tratament tuberculostatic, diametrul maxim al leziunii a scăzut cu 0,5 cm. Pacienta a fost urmărită în continuare radiologie, imaginea intraductal papilloma treatment emedicine complet după un an. Cu toate că aspectul de cavitate cu pereţii anfractuoşi este oarecum caracteristic neoplasmului pulmonar de tip epidermoid, nici la celelalte forme histologice nu este intraductal papilloma treatment emedicine acest criteriu [32]. Se pare că bronhogramă aerică asociată cu imaginea de bule intralezional pseudocavitaţie sunt caracteristice carcinomului bronşioloalveolar.

intraductal papilloma treatment emedicine

Studiind acest fenomen imagistic prin CT cu rezoluţie toaltă, Kuriyama şi colab. Imaginea întruneşte mai multe criterii CT a căror asociere duce la concluzia clară de malignitate: nodului are 2 cm diametru, contururi rotunjite, lobulate, parţial infiitrative, densităţi solide şi prezintă o cavernă cu pereţi de grosime variabilă, anfractuoşi. Poziţia subpieurală şi absenţa retracţiei sau a infiltraţiei pleurale favorizează etiologia metastatică faţă de cea tumorală primitivă pulmonară, dar nu oferă o certitudine diagnostică.

Pacientul a fost iradiat laringian şi operat pulmonar, iar diagnosticul histopatologic a fost de metastază de adenocar-cinom. Relaţia opacităţilor descrise la CT cu vasele sau elementele bronşice pot fi sugestive pentru diagnostic. Prezenţa unei opacităţi bine delimitate, situate centropulmonar, ce pare să amputeze o bronşie este sugestivă pentru o tumoră carcinoidă cazul 6sau o imagine de formă rotundă sau serpinginoasă ce se situează în porţiunea distală a unui vas şi mai ales dacă se opacifiază la administrarea de substanţă de contrast, este patognomonică pentru o malformaţie arterio-venoasă cazul 7.

Bolnavul P.

PAPILLOMA TREATMENT

L, 56 ani, cu hemoptizii, descoperă radiologie un NPS. Examenul Hpv impfung teilimpfungen arată o imagine solidă, cu margini nete, rotunjite, lobulate, dezvoltată parţial intrabronşic care determină stenoza şi amputarea unor traiecte brbnşice subsegmentare, are un diametru de 1,3 cm, este situată centropuimonar.

Leziunea pare tumorală, fără ca etiologia benignă sau malignă să poată fi precizată. Bronhoscopia nu reuşeşte să ajungă până la nivelul respectiv. Operaţia şi examenul anatomopatologic pun diagnosticul de carcinoid.

CT, leziunea are un diametru maxim de 1,5 cm, are contururi nete, lobulate, rotunjite, este localizată centropuimonar, în lobul superior stâng, are structură omogenă, solidă. Ca particularităţi imagistice sunt: iodofilia intensă, dar neomogenă, sincronă cu arterele pulmonare şi asocierea bronşiectaziilor, posibil responsabile de hemoptizie.

Aspectul CT este nediagnostic, dar înclină spre benignitate. Dată fiind priza particulară a substanţei de contrast, s-a suspicionat şi o posibilă malformaţie vasculară sau un carcinoid.

Arteriografia pulmonară diagnostichează o malformaţie arteriovenoasă şi In plus stabileşte sediul probabil ai sângerării la acest nivel.

Datorită vascularizaţiei mult mai bogate a afecţiunilor maligne în comparaţie cu cele benigne, captarea substanţei de contrast este semnificativ crescută în cazul primelor reprezentând pe lângă celelalte elemente exemplificate mai sus un semn de malignitate al NPS, respective, o indicaţie în plus pentru tratamentul chirurgical. Rezonanţa magnetică nu aduce elemente descriptive în plus faţă de CT toracică de aceea nu este un examen recomandat de rutină în scopul precizării naturii benigne sau maligne a NPS.

Cu toate acestea există studii care demonstrează că în cazul administrării de gadolinium pentru explo¬rarea IRM a unui nodul pulmonar cu etiologie incertă, substanţa va fi fixată în cantitate semnificativ crescută de către o leziune malignă în comparaţie cu una benignă [11, 15]. Tomografia cu emisie de pozitroni PET Este binecunoscut faptul că multiplicarea rapidă a celulele tumorale se realizează pe seama unui metabolism crescut care necesită un mare consum de glucoza.

Principiul pe care intraductal papilloma treatment emedicine bazează această explorare imagistică este reprezentat de înregistrarea emisiei de pozitroni de către celulele cu metabolism crescut - cum sunt şi cele maligne - după încărcarea lor cu un compus radioactiv legat de glucoza 2-fiuorin~18~fluorodeoxi-D-giucoză. Chiar dacă iniţial s-au pus multe speranţe în această explorare a cărei rezultate păreau să fie infailibile, pe măsură ce studiile intraductal papilloma treatment emedicine devenit tot mai numeroase şi experienţa mai bogată s-a observat că datele trebuie interpretate cu multă circum¬specţie şi întotdeauna HÎ coroborare cu alte rezultate şi contextul clinic.

Nu trebuie uitat că şi în zonele de inflamaţie acută pulmonară există o activitate metabolică crescută implicit un necesar ridicat de glucoza. PET nu 11 poate diferenţia leziunile maligne de cele inflamatorii, deci poate da rezultate fals pozitive, respective interpretarea ca leziune malignă a unui NPS de etiologie inflamatorie [28].

intellicig.ro 30 (1/) by Versa Media - Issuu

Aceeaşi carnea si cancerul de san poate fi mtâlnită şi în cazul tumorilor cu malignitate redusă sau a leziunilor cu dimensiunea mai mică de 1 cm [12,19]. Citologia sputei Folosită ca test de screening în depistarea cancerului pulmonar focal papillomas grupele cu risc crescut, citologia sputei are o valoare mai redusă în precizarea etilogiei unui NPS de mici dimensiuni situat spre periferia câmpului intraductal papilloma treatment emedicine [24].

O condiţie esenţială pentru a fi pozitiv este aceea ca formaţiunea descrisă radiologie să aibă o largă comunicare cu una dintre bronşii. Totuşi, pentru leziunile mai mari de 3 cm situate central, citologia sputei poate fi diagnostică, fiind lipsită de riscuri şi puţin costisitoare. Bronhoscopia Metodă neinvazivă, examinarea bronhoscopică poate fi utilă în stabilirea cu precizie a diagnosticului unui NPS mai ales atunci când CT arată o comunicare a leziunii cu arborele bronşie -semnul bronşie pozitiv cazul 8.

Cazul 8 Bolnavul D. Aspectul CT este al unei leziuni de 2t5 cm, care creşte uşor în timp la două examinări succesive, cu margini rotunjite, neregulate, contururi infiitrative. Se constată bronhogramă aerică şi existenţa unei bronşii dilatate, periferice, cu un mulaj bronşic parţial caiciflcat In interior, cu semnul semilunei In porţiunea sa superioară. Leziunea este neomogenă. Dezvoltarea parţial intrabronsica, asocierea mulajului bronşic caiciflcat şi a semnului semilunei, la un pacient astmatic, cu antecedente TBC, pun diagnosticul de mare probabilitate de aspergilom intrabronşic, diagnostic confirmat postoperator.

Valoarea bronhoscopiei poate fi augmentată de anumite proceduri care-i cresc eficienţa cum ar fi biopsia transbronşică ghidată fluoroscopic, puncţia aspiratorie transbronşică, citologia lavajului bronşic în teritoriul unui NPS a cărui topografie a fost precizată radiologie, mai ales că toate aceste manevre se efectuează la un pacient în ambulator, riscul de sângerare, sau de apariţie a unui pneumotorax, fiind redus.

Trebuie menţionat faptul că nodulii cu diametrul sub 2 cm, situaţi în treimea distală a câmpului pulmonar sunt dificil de abordat, necesitând alte metode exploratorii pe care le vom expune în continuare. Puncţia - biopsie transparietală Puncţia-biopsie transparietală sau transtoracică, este una dintre metodele miniminvazive de mare valoare diagnostica intraductal papilloma treatment emedicine ceea ce priveşte explorarea NPS situat în imediata vecinătate a peretelui toracic.

Ea trebuie ghidată fie fluoroscopic fie computer tomografie.

hpv cervical cancer procedure

Computer tomografia este esenţială în planifi-carea puncţiei, apreciind topografia noduMui şi a structurilor adiacente vase mari, cord etc. Cazul 9 Bolnavul G. Aspectui este practic diagnostic pentru o tumoră malignă, probabil adenocarcinorn, dar pacientul refuzând intervenţia chirurgicală, pentru a-1 convinge, se recurge la puncţie biopsie cu ac intraductal papilloma treatment emedicine atraumatic tip Franseen care recoltează un fragment tumora!

Cele mai frecvente complicaţii ale acestei metode sunt pneumotoraxul, hemoragia, embolia gazoasă şi diseminarea neoplazică intraductal papilloma treatment emedicine traiectul acului de puncţie.

Factorii care determină apariţia acestuia sunt: emfizemul pulmonar, nodulii de mici dimensiuni situaţi la distanţă de peretele toracic precum şi puncţiile repetate. Hemoragii importante pot apare prin puncţia accidentală a pachetului vascular intercostal, mamar intern sau a vaselor mari din mediastin. Intraductal papilloma treatment emedicine accidente necesită toracoţomie 6u hemog-taza definitivă.

Chiar şi în aceste situaţii, atunci când clinica şi imagistica sunt intraductal papilloma treatment emedicine pentru cancer trebuie să fie indicată rezecţia fie pe cale toraco-scopică fie prin toracotomia clasică.

Nodulul Pulmonar Solitar Prof Dr Grigore Tinica, Dr. Ounounou Wa Ngobila-signed

Leziunile benigne care au fost diagnosticate cu certitudine graţie acestei metode, fiind astfel evitată o rezecţie inutilă, sunt: hamartomul, con-dromul, granulomul, pneumonia îipoidică, infarctul pulmonar, granulomul Wegener, abcesul şi tuberculomul [14].

Am lăsat la urmă această remarcă în ciuda faptului că ea este esenţială şi anume că pe lângă un radiolog deosebit de orientat pentru ghidajul puncţiei mai este absolut necesar un anatomo-patolog experimentat, în absenţa căruia valoarea diagnostică a procedeului tinde spre zero. Toracoscopia şi intraductal papilloma treatment emedicine toracică video-asistată Atât toracoscopia cât şi chirurgia toracică video-asistată CTVA necesită un instrumentar şi o experienţă deosebită, ambele cerinţe, nefiind încă, cel puţin la noi în ţară, la îndemâna tuturor chirurgilor toracici, nemailuând în considerare pe pneumologii intervenţionişti toracoscopia medi-cală cum este cunoscută m alte părţi.

Procedeele sunt ideale atât în ceea ce priveşte diagnosticul de fineţe al NPS cât şi în tratamentul acestuia. Sunt procedee de elecţie pentru nodulii pulmonari mai mici de 2 emu Situaţi în apropierea pleurei parietale. Ambele procedee necesită anestezie generală cu intubaţie pe arii separate. Pentru rezecţie se foloseşte laserul cu NYAG sau stepierele de chirurgie endoscopică, sau ambele.

După identificarea NPS se procedează la puncţionarea acestuia cu examinarea la gheaţă a probei [1].

Încărcat de

Dacă diagnosticul Mstopatologic este cert de benignitate procedeul este oprit în situaţia în care aspectul este incert sau malign se recomandă rezecţia în totalitate a nodului cu plasarea lui într-un sac de plastic toainte de extragerea din cavitatea pleurală pentru a evita intraductal papilloma treatment emedicine celulelor neoplazice.

La cazurile cert neoplazice, în funcţie de satusul biologic general al pacientului cât şi a probelor respiratorii se poate recurge la lobectomie prin CTVA sau pe cale clasică. Criticile aduse abordului prin CTVA a nodulului solitar demonstrat a fi o metastază după rezecţia acestuia, se referă la posibilitatea omiterii altor leziuni metastatice neidentificate imagistic sau chiar toracoscopic şi care ar putea fi depistate prin palparea binianuală permisă de un abord clasic prin toracotomie posterolaterală.

Ei intraductal papilloma treatment emedicine rezecat prin CTVA noduli pulmonari solitari cu dimensiuni mai mici de 3 cm situaţi în treimea periferică a pulmonului. Un procent de 52 a fost reprezentat de formaţiuni benigne, restul fiind cancere. La cazurile diagnosticate cu cancer s-a procedat la lobectomie prin CTVA sau pe cale deschisă. Autorii apreciază procedeul ca fiind de o acurateţe diagnostică foarte ridicată.

bocca papilloma virus

Toracotomia exploratorie Cu toată evoluţia tehnologiei imagistice şi a procedeelor minim invazive de diagnostic al NPS, calea deschisă, clasica toracotomie rămâne opţiu¬nea principală în cazurile cu un mare grad de suspiciune al cancerului pulmonar la pacienţii cu risc crescut: persoane în vârstă, vechi fumători sau lucrători în mediu cu substanţe cancerigene, nodul apărut recent, cu dimensiunea mai mare de 3 cm şi suficiente semne imagistice, sugerând prezenţa neoplasmului [24].

Toracotomia este, de asemenea, indicată atunci când metodele şi mijloacele de precizare a etiologiei unui NPS, mai sus enumerate, au eşuat sau nu sunt folosite în mod curent în serviciul în care este internat pacientul. Există patru opţiuni importante: abandonarea urmăririi, supravegherea radiologică periodică, biopsia prin metode nechirurgicaie puncţie transtoracică sau transbronşică şi rezecţia de primă intenţie [24].

  • Detoxifierea organismului dupa alcool
  • Ovarian cancer young age
  • Does hpv cause penile cancer
  • NODULUL PULMONAR SOLITAR PROF DR GRIGORE TINICA, DR. OUNOUNOU WA intellicig.ro
  • Papillomatosis skin lesion

Există foarte puţine cazuri în care datele clinice şi imagistice pot fi sugestive pentru benignitate sau refuzul pacientuluiexcluzând indicaţia rezecţiei. Uneori statusul biologic nu permite anestezia, respectiv rezecţia NPS, situaţie în care se va recurge la alte metode - biopsie transbronşică, puncţie aspiratorie transtoracică -care să permită dignosticul histopatologic, Confirmarea benignităţii exclude pacientul din urmărirea imagistică periodică, iar a malignităţii impune intraductal papilloma treatment emedicine pacientului într-un serviciu oncologic pentru chimio şi radioterapie.

Datele imagistice trebuie interpretate întotdeauna în contextul clinic intraductal papilloma treatment emedicine chiar dacă unele sunt puternic sugestive pentru diagnosticul de benignitate, opţiunea rezecţiei trebuie să fie fermă atât timp cât nu există un examen 15 histopatologic care să infirme malignitatea cazul Cazul 10 Pacientul D.

Marginile sale sunt rotunjite, parţial iobulate, neregulate, contururile sunt discret infiltrative, prezintă o zonă de retracţie pleuraiă, semnul haloului pozitiv şi bronhogramă aerică cu o bronşie practic amputată. Leziunea a fost considerată cert malignă, particularitatea sa constituind-o necroza centrală asociată cu calciflcarea semn al leziunilor benignefrecventă în leziunile tuberculoase.

S-a explicat pacientului necesitatea rezecţiei şi s-a intervenit chirurgical pracricându-se lobectomie superioară dreaptă. Histopatologic, diagnosticul a oferit surpriza asocierii unui tuberculom cu un adenocarcinom. Considerăm că indicaţia terapeutică trebuie să fie rezultatul unei discuţii de consens între radiolog, pneumolog şi chirurgul toracic. Nici opţiunea pacientului nu trebuie desconsiderată. Teama de cancer, vizitele repetate la spital, investigaţiile numeroase imagistice CT nu întotdeauna uşor de realizat pot sta la baza deciziei personale a pacientului de a se adresa chirurgului cazul Bolnavul J.

Dată fiind vârsta pacientului, s-au luat în considerare două opţiuni; intervenţia operatorie şi supravegherea intraductal papilloma treatment emedicine şi CT a leziunii. Pacientul a optat pentru intervenţia operatorie, rezultatul anatomopatologic fiind de hamartom.

intraductal papilloma treatment emedicine kako prepoznati parazite u stolici

Ronaid B. Pomi propune un interesant algoritm de management al nodului pulmonar solitar bazat pe toate metodele de investigaţie mai sus amintite cu referinţe clare asupra atitudinii de urmat. Astfel, NPS care prezintă radiologie calcificări semnificative pentru benignitate şi o stabilitate a dimensiunilor la 2 ani de la prima descoperire, va fi scos din urmărire.

Nodului fără calcificări evidente la radiografia standard, de apariţie recentă sau cu tendinţa la creştere Ia două radiografii succesive va fi investigat în amănunţime prin CT cu rezoluţie înaltă. Această explorare de fineţe poate descrie semne sugestive pentru benignitate calcificări, densităţi de ţesut adipos permiţând scoaterea cazului de sub urmărire, poate preciza diagnosticul unor afecţiuni intraductal papilloma treatment emedicine nechirurgicale 16 malformaţi i arterio-venoase, atelectazia rotundă, infiltratul Loeffler etc.

Şi aceste leziuni incerte intraductal papilloma treatment emedicine fost categorisite în intraductal papilloma treatment emedicine de probabilitatea de a fi un cancer în: grad mare de suspiciune clinico-radiologică, grad mediu şi grad redus.

Mai există şi o a patra categorie, a pacienţilor la care rezecţia, dintr-un motiv sau altul este contraindicată şi la care se va încerca precizarea diagnosticului prin bronhoscopie sau puncţie-aspiraţie transparietală. În cazul nodulilor cu suspiciune ridicată de a fi cancere se recomandă rezecţia cu sau fără precizarea preoperatorie a diagnosticului histo-patologic prin biopsie transbronşică, puncţie transparietală sau CTVA.

La cei cu grad mediu de suspiciune, Ponn recomandă mai multe variante: rezecţia de primă intenţie sau bronhoscopia şi puncţia transparietală diagnostică cu următoarele şanse - diagnostic de certitudine negativ leziune benignăscoatere din urmărire, pozitiv - rezecţie.

NODULUL PULMONAR SOLITAR PROF DR GRIGORE TINICA, DR. OUNOUNOU WA NGOBILA.pdf

La această categorie mai pot exista incertitudini chiar şi după puncţia transparietală sau biopsia transbronşică, situaţie în care ori se repetă biopsia sau CT va decide rezecţia când densitatea nodulului este mai mare de UH unităţi Hounsfield sau diferenţa de densitate înainte şi după administrarea substanţei de contrast este mai mare de 25 UH.

La acestea se poate adăuga şi rezultatul PET pozitiv. intraductal papilloma treatment emedicine

intraductal papilloma treatment emedicine cura de detoxifiere a organismului cu fructe si legume

Nodului va fi ţinut sub urmărire când PET va fi negativ, densitatea sub UH şi diferenţa de încărcare cu substanţă de contrast mai mică de 10 UH.

Nodulii cu grad redus de suspiciune pot fi investigaţi prin biopsie, fie cu ajutorul bronhoscopului fie prin puncţie tran storacică, urmând apoi căile amintite mai sus, sau pot fi exploraţi cu ajutorul PET sau diferitele procedee de CT în scopul recomandării rezecţiei sau a unei urmăriri riguroase.

Într-un sistem sanitar intraductal papilloma treatment emedicine care nu permite accesul la toate metodele de investigaţie mai sus amintite, unde cultura medicală şi deprinderile cotidiene fac dificilă depistarea cancerului pulmonar în stadii precoce, unde însumarea costurilor diverselor metode şi procedee de investigaţii diagnostice poate depăşi costul unei intervenţii chirurgicale şi unde, în ciuda tuturor neajunsurilor, evoluţia postoperatorie este intraductal papilloma treatment emedicine de o mortalitate şi o morbiditate comparabile cu cele din lumea civilizată, recomandăm rezecţia de primă intenţie a oricărui nodul pulmonar solitar de apariţie recentă, care nu s-a remis sau nu şi- a redus dimensiunile la două radiografii toracice standard efectuate la un interval de 30 de zile.